نویسنده پیغام
ارسال پاسخ برای [ محدودیت ها و عدم گسترش بازی و ارتقاع سطح بازی حجم مضرف اینترنت بالا ]

لطفا صبر نمایید ... عملیات با موفقیت انجام شد.

منوی کاربری

پیغام

بستن